Who's Next?

Prize won ???

Thai Rice

Rice

Prize won: Rice

Anastasia

Anastasia

Prize won N5,000

Temitife

Temitife

Prize won N5,000

Ruth

Ruth

Prize won iPad

Cynthia

Cynthia Obiasomba

Prize won N50,000

Otaru

Otaru

Prize won N50,000

Enitan

Enitan Oyas

Prize won N50,000

Cherryk

Cherryk

Prize won N50,000

Temliz

Temliz

Prize won N50,000

Start Bidding